Duurzaam ondernemen:

'Samen groeien'

Afval zoekt nieuwe eigenaar

Initiatief van de provincie Noord-Holland om te besparen op afvalkosten

De provincie Noord-Holland en de TU Delft introduceren ‘Matchmaker’. Deze digitale “koppelaar” maakt het voor bedrijven mogelijk hun overtollige spullen en recyclebare materialen aan te bieden en ook aan te geven welke spullen ze zelf kunnen gebruiken. Er wordt dan gezocht naar een aanbieder of aannemer voor deze materialen. Op die manier besparen bedrijven kosten en wordt er minder afval weggegooid.

Dit initiatief maakt deel uit van een onderzoek van de provincie Noord-Holland naar het verminderen van de kosten voor bedrijfsafval. Met dit onderzoek wil de provincie helpen om de afvalkosten voor bedrijven in verschillende branches te verminderen. De TU Delft voert dit onderzoek uit. Zij ontwikkelden hiervoor een aantal ‘tools’ waarvan één ‘Matchmaker’ is.

De ‘Matchmaker’ is te vinden op www.afvalkring.nl. Het invullen van de matchmaker kost slechts 3 minuten. Alle gegevens blijven anoniem. Inmiddels maakt een aantal bedrijven al succesvol gebruik van de matchmaker. Op de website zijn ook tips te vinden die helpen om nog meer te recyclen.

De provincie Noord-Holland staat voor het bevorderen van een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. Om dat doel te bereiken biedt de overstap naar een circulaire economie veel kansen. Daar kan een grote milieuwinst worden gehaald. De overstap naar een circulaire economie is een grote verandering voor bedrijven, maar biedt ook kansen voor economische ontwikkeling. De rol van de provincie is die van verbinder van initiatieven en kennismakelaar richting bedrijfsleven en gemeenten. Het onderzoek van TU Delft draagt daar aan bij.

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229 - 210706
De Oude Veiling 4 Postbus 226 1620 AE Hoorn
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@parkmanagementhoorn.nl