Duurzaam ondernemen:

'Samen groeien'

Asfaltering inrit De Oude Veiling

In week 27 dit jaar (04-07-2016 t/m 08-07-2016) wordt de inrit De Oude Veiling vanaf de Oostergouw geasfalteerd. De werkzaamheden worden half-om half uitgevoerd, vergelijkbaar met de uitgevoerde werkzaamheden  in oktober 2015. Het verkeer kan overdag (07:00 – 16:00) doorgang vinden via één van de rijstroken (de in- of de uitrit), en wordt tijdens de werkzaamheden begeleid met verkeersregelaars.  ’s Avonds worden beide richtingen weer opengesteld.

Indien u nog vragen heeft betreffende bovenstaande werkzaamheden kunt u contact opnemen met R.G. Steenkamp, Omgevingsmanager van Ooms Construction (0229-547714/06-51839115/rsteenkamp@ooms.nl)

 

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229 - 210706
De Oude Veiling 4 Postbus 226 1620 AE Hoorn
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@parkmanagementhoorn.nl