Duurzaam ondernemen:

'Samen groeien'

Bedrijventerreinen

Ontwikkeling van bedrijventerreinen

De gemeente Hoorn kent een lange traditie als centrumgemeente van West-Friesland en is van oudsher de plaats waar de belangrijkste activiteiten van Handel en Industrie zich concentreerden. Vooral door de overloop vanuit de Randstad heeft dit een sterke ontwikkeling doorgemaakt.

De ontwikkeling van de bedrijventerreinen kreeg een aanvang met de terreinen De Oude Veiling en Holenweg. Daarna, in de zeventiger jaren volgden Dampten en Hoorn 80 en in de negentiger jaren het Westfrisia-terrein. Door de samenvoeging van Hoorn met de gemeenten Blokker en Zwaag werd ook het terrein Gildeweg aan Hoorn toegevoegd. In 2009 is het gebied Marowijne op Wesfrisia-Oost voltooid.

Inmiddels is de ontwikkeling gaande van een volledig nieuw bedrijventerrein (circa 60 hectare) ten noorden van de Westfrisiaweg: ‘t Zevenhuis.

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229 - 210706
De Oude Veiling 4 Postbus 226 1620 AE Hoorn
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@parkmanagementhoorn.nl