Duurzaam ondernemen:

'Samen groeien'

Certificaat KVO voor bedrijventerreinen met succes verlengd

KVO 040719 © Hélène de Bruijn Fotografie -2756De bedrijventerreinen in de gemeente Hoorn zijn al vele jaren in het trotse bezit van het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Voor de terreinen Hoorn80 / Verlengde Lageweg en Westfrisia / De Oude Veiling moest dit jaar weer een verlenging voor 3 jaar worden aangevraagd. Werkgroep KVO heeft na een pittige audit door KIWA bewezen de zaken goed op orde te hebben. Het keurmerk is weer verlengd tot 2022!

Tijdens een feestelijke bijeenkomst reikte Pieter Veeter, directeur van Parkmanagement Hoorn, de certificaten uit aan burgemeester Jan Nieuwenburg en aan de vertegenwoordigers van de veiligheidsregio, politie, HOC en ondernemersvertegenwoordigers van de verschillende terreinen.

Het keurmerk geeft aan dat de bedrijventerreinen door een actieve samenwerking van bovengenoemde partijen “schoon, heel en veilig” zijn. Mede dank zij het collectieve cameratoezicht en het beheer door Parkmanagement Hoorn zijn de criminaliteitscijfers laag en ervaren ondernemers en werknemers het als een plezierig gebied om te werken.

Het verdient aanbeveling om het certificaat aan te bieden aan uw verzekeraar. In veel gevallen leidt dat tot verlaging van de risicopremie voor bijvoorbeeld opstal en inventarisverzekering.

 

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229 - 210706
De Oude Veiling 4 Postbus 226 1620 AE Hoorn
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@parkmanagementhoorn.nl