Duurzaam ondernemen:

'Samen groeien'

Afvalinzameling

Breng uw afvalrekening weer omlaag

Sinds 1 januari 2015 is de afvalstoffenbelasting aanzienlijk verhoogd. U heeft dat ongetwijfeld opgemerkt toen u de eerste rekeningen van 2015 van uw afvalcollector heeft ontvangen. Omdat deze belasting primair van toepassing is op restafval kunt u deze alleen vermijden door de hoeveelheid restafval te verminderen. Om de mogelijkheden hiervoor vast te stellen bieden wij de deelnemers van het afvalcollectief GP. Groot/Parkmanagement Hoorn aan een gratis afvalscan te laten uitvoeren. Op basis hiervan krijgt u een volwaardig advies hoe u de afvalstroom in uw bedrijf verder kunt scheiden om daarmee de hoeveelheid restafval te verminderen. Bijkomend voordeel kan zijn dat vastgesteld wordt dat delen van uw afval inmiddels als grondstof worden beschouwd en daardoor een mogelijke waarde hebben.

Bent u geïnteresseerd om deelnemer te worden van ons afvalcollectief en/of, als u al deelnemer bent of wordt, in de gratis afvalscan neemt u dan contact met ons op.

afvalbakken

Informatie voor de deelnemers aan het afvalcollectief van GP Groot/Parkmanagement Hoorn

Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker. Uw klanten vragen er om, de overheid stelt eisen en de consument trekt aan de bel. In de toekomst worden grondstoffen schaarser – en dus duurder – en de uitstoot van CO2 heeft een negatief effect op ons klimaat. Zoals u heeft kunnen merken zijn de afvoerkosten voor bedrijfsafval per 1 januari 2015 aanzienlijk gestegen, de reden hiervan hebben wij voor u hieronder zo duidelijk mogelijk uiteengezet.

Invoering Afvalstoffenbelasting

Het programma genaamd “Van Afval Naar Grondstof” omvat de uitwerking van het Afvalpreventieprogramma van de Nederlandse Overheid om in de komende 10 jaar de hoeveelheid afval die gestort of verbrand wordt te halveren. Verdere verbetering in afvalscheiding van restafval en bouw- en sloopafval is het resultaat waar naar gestreefd wordt, daar de restproducten van deze afvalsoorten nog verbrand en/of gestort worden. Middels een belasting op afvalverbranding en storten wil het kabinet de overgang naar een circulaire economie stimuleren. Gemeenten en bedrijven worden aangemoedigd meer afval aan de bron te scheiden. Hierdoor wordt zoveel mogelijk voorkomen dat recyclebare grondstoffen verloren gaan.

De afvalstoffenbelasting zal primair voor het restafval gelden. De belasting wordt ook doorberekend op andere afvalstromen namelijk voor het percentage dat na recycling overblijft als restafval en verbrand dient te worden. Deze belastingmaatregel gaat hand in hand met de marktontwikkeling waarin het toenemende aanbod van geïmporteerd afval de verbrandingstarieven van de afvalenergiecentrales laat stijgen. Deze twee elementen samen maken dat de kosten voor het aanbieden van afval bij afvalenergiecentrales maximaal zullen stijgen met € 25,00 per ton inclusief de per 1 januari 2015 ingevoerde belastingmaatregel van € 13,00 per ton op Nederlands afval dat wordt gestort of verbrand.

Samen meer waarde creëren

Met deze wetenschap wordt het voor u als klant nog interessanter om afval verder te scheiden, door b.v. recyclebare materialen apart in te zamelen. Hierdoor wordt het aandeel van het afval dat voor verbranding of stort wordt aangeboden kleiner. U draagt door afval beter te scheiden bij aan een beter milieu. Als Parkmanagement Hoorn/GP Groot adviseren we u hier graag over, zo kunnen we samen meer waarde creëren en kosten besparen. Wij hebben om u te informeren een speciale site gemaakt http://www.gpgroot.nl/acties/2015

————————————————————————————————————————————————-

 

Afvalbeheer met korting

gpgroot logoLagere rekening voor uw afval, besparen op tankkosten  en andere voordelen , dat is de win-win situatie welke PMH gerealiseerd heeft in samenwerking met GP Groot.

GP Groot en haar regionale dochterbedrijven Roele De Vries (Wognum) en PCC (Medemblik) kunnen ervoor zorgen dat uw afvalkosten met minimaal 10% omlaag gaan.  Door de samenwerking met het PMH kunnen de inzamelroutes geoptimaliseerd worden en de inzamelkosten zullen hierdoor zakken.

Maar u profiteert door de keuze voor GP Groot niet alleen van een besparing op uw afval.

De voordelen op een rij:

* Minimaal 10 % korting op uw afvalkosten.
* Minimaal 10 cent per liter korting op de adviesprijs van brandstof als u tankt bij Firezone locaties
* Maandelijks gratis Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten aanbrengen in Wognum.
* Op 12 juni wordt dit éénmalig gratis opgehaald bij u op locatie.
* Jaarlijks in oktober kosteloos uw vertrouwelijke documenten laten vernietigen in Wognum (inclusief certificaat).
* Reductie van de co2 uitstoot en dus een milieubewuste keuze.
* Advies op maat, goede en snelle service.

Meld u nu aan en wij regelen de rest.

 

verkoop@gpgroot.nl                     of                          088-4721200

Voor een uitgebreide uitleg verwijzen wij u naar: www.gpgroot.nl/pmh

————————————————————————————————————————–

Kostenbesparing op afval

Wanneer u kiest voor GP Groot zal er een vertegenwoordiger bij u langs komen om uw wensen in kaart te brengen en aan de hand hiervan de maximale besparing te berekenen.

Er wordt gekeken naar welke materialen er bij uw bedrijfsvoering vrijkomen en hoe deze op de meest efficiënte manier kunnen worden ingezameld. Op deze manier zal u minimaal 10% besparen ten opzichte van de oude situatie.

Archief

Jaarlijks wordt de Nationale Snipperdag georganiseerd. U mag als organisatie of als privé persoon uw archief die dag gratis laten vernietigen. De opbrengst van het papier gaat naar een goed doel en u krijgt na vernietiging een certificaat.

Voor permanente containers voor archiefvernietiging of voor archiefvernietiging in een andere periode leveren wij een graag een maatwerk voorstel aan de hand van uw wensen.

Goedkoop en makkelijk tanken

Indien u bedrijfsauto’s heeft kunt u bij GP Groot brandstoffen en oliehandel een kortingspas aanvragen.

Met deze kortingspas bespaart u aanzienlijk op uw brandstofkosten. Door de wekelijkse factuur heeft u direct inzicht in uw brandstofkosten en het brandstofgebruik.

De dichtstbijzijnde tanklocaties zijn: 

Firezone Hoorn                       Firezone Oosterblokker
Berkhouterweg 11                  Oosterblokker 150
1624 NS Hoorn                        1696 BL Oosterblokker

 

Meer informatie?

Bel:088 – 472 0300  of mail: brandstoffen@gpgroot.nl

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten

De regelgeving met betrekking tot het afvoeren van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) is veranderd. De overheid heeft een registratieplicht ingesteld en per 1 juli 2015 geldt zelfs ook een certificeringsplicht. GP Groot helpt u graag bij de inzameling van deze materialen en u mag maandelijks uw AEEA brengen bij de locatie van Roele De Vries in Wognum.

Duurzaam afvalbeheer

Door te kiezen voor één centrale afvalinzamelaar kiest u voor een sterke vermindering van CO2-uitstoot door:

– Een vermindering van het aantal voertuigbewegingen

– De inzet van schone voertuigen

– Maximale recycling en hergebruik

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229 - 210706
De Oude Veiling 4 Postbus 226 1620 AE Hoorn
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@parkmanagementhoorn.nl