Duurzaam ondernemen:

'Samen groeien'

Beveiliging

Beveiligen is een zaak van ons allemaal

Inbraak in of vernieling van je bedrijf, het zal je maar gebeuren. Over de meteriele schade is heen te komen, maar bij diefstal van servers, computers, ideeën belangrijke machines en adressen kan de schade niet te overzien zijn. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Naast de individuele beveiliging van het pand is collectieve beveiliging van het terrein essentieel. Want het werkt!

Door de terreinbeveiliging via Parkmanagement Hoorn is het aantal inbraken en andere incidenten met maar liefst 90% verminderd!

Effectieve beveiliging is een combinatie van individuele beveiliging én die van de openbare ruimte. Parkmanagement Hoorn stimuleert bedrijven zelf te voorzien in goede beveiliging (te beginnen bij goed hang- en sluitwerk) aangevuld met een interne alarminstallatie, aangesloten op een alarmcentrale en individueel cameratoezicht.

De collectieve beveiliging van Parkmanagement Hoorn:
Het toegepaste beveiligingsconcept omvat de volgende elementen:

Gericht op de bedrijfspanden en de interface daarvan met de publieke ruimte
d.m.v. 24-uurs privaat cameratoezicht aangevuld met fysieke inspectierondes tijdens de collectieve uren, t.w. dagelijks tussen 19.30 en 6.30 uur. De onderdelen hiervan zijn:
* Een privaat cameratoezichtsysteem waarbij de ingangen van het bedrijvenpark continu worden geobserveerd met camera’s die ook de mogelijkheid hebben kentekens te registreren. De overige camera’s zijn zodanig gepositioneerd dat zo’n 90% van de panden en de interface van de panden met de publieke ruimte daarmee kunnen worden geobserveerd. De camera’s zijn draadloos verbonden met zgn. accesspoints die worden aangesloten op het glasvezelnetwerk via welke de camera’s worden verbonden met de server van de Toezichtcentrale. In de toezichtcentrale worden de beelden continu geanalyseerd, waarbij voorgeprogrammeerde ongewenste situaties direct worden waargenomen en ter beoordeling en opvolging zichtbaar worden.
* De Toezichtcentrale zal direct inkijken op de panden indien daarin een alarmmelding wordt gegenereerd, mits deze zijn aangesloten op een alarmcentrale verbonden met de toezichtcentrale. De beelden worden vastgelegd en 7 dagen bewaard.
* Indien er door de toezichtcentrale ongewenste situaties worden waargenomen zal, afhankelijk van het soort situatie, direct de mobiele dienst worden geactiveerd om de situatie ter plaatse te beoordelen en indien nodig worden politie/brandweer of ambulancedienst gealarmeerd.
* Op het bedrijvenpark zal er, uitgevoerd door de mobiele dienst, minimaal 2x tijdens de collectieve uren een zgn. fysieke inspectieronde plaatsvinden waarbij de panden worden bekeken op overdachte en/of potentieel gevaarlijke situaties. Daarbij wordt ook gelet op niet-functionerende straatverlichting, illegale stortingen e.d.
* De mobiele dienst verzorgt ook de opvolging van de door de toezichtcentrale waargenomen ongewenste situaties en de externe (omgevind van het pand) en (indien afgesproken met de individuele gebruiker) ook de interne alarmopvolging van de bedrijfspanden.

Gericht op de individuele bedrijfspanden:
* Externe alarmopvolging voor alle bedrijfspanden waarbij tijdens de collectieve uren en op basis van de ontvangen alarmmelding binnen 12 minuten het betreffende pand aan de buitenzijde wordt geïnspecteerd.
* Aansluiting van het eigen beveiligingssysteem van de bedrijven/panden op de alarmcentrale van PMH. Hierdoor wordt een digitale koppeling gerealiseerd met de toezichtcentrale om direct het pand te observeren en met de mobiele dienst om de alarmopvolging te starten.

Aanvullende individuele beveiligingsdiensten:
Interne alarmopvolging van de bedrijfspanden. Hierbij wordt, na ontvangst van een alarmmelding, door de mobiele dienst het bedrijfspand ook intern geïnspecteerd op basis van de daarover met het bedrijf gemaakte afspraken. Tijdens de collectieve uren is de aanrijtijd van de mobiele dienst maximaal 12 minuten. Daarbuiten ca. 30 minuten. Deze dienst en de daaraan verbonden kosten, maken geen deel uit van het basispakket en dienen door de bedrijven individueel met PMH te worden overeengekomen.

Acquisitiefraude

Advieswijzer beveiliging

Houd boeven buiten

Interne fraude en criminaliteit

Voegen en schadevergoeding

Voorkom vals alarm

 

 

 

 

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229 - 210706
De Oude Veiling 4 Postbus 226 1620 AE Hoorn
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@parkmanagementhoorn.nl