Duurzaam ondernemen:

'Samen groeien'

Groenonderhoud

Parkmanagement Hoorn is verantwoordelijk voor het reguliere onderhoud van alle groenvoorzieningen op alle bedrijventerreinen in Hoorn. Goed groenonderhoud is een visitekaartje, terwijl gebrekkig onderhoud juist een verwaarloosde indruk geeft. Het groenonderhoud op de bedrijventerreinen is dan ook geen vrijblijvende opdracht die de gemeente Hoorn aan parkmanagement heeft verstrekt: het groen moet een bepaalde kwaliteit hebben. Het gewenste niveau is vastgelegd in het beeldkwaliteitplan voor de Hoornse bedrijventerreinen.

Parkmanagement Hoorn biedt de mogelijkheid ook het particuliere groenonderhoud van de bedrijven te verzorgen.

Voor overig groen doet Parkmanagement Hoorn u graag een passende aanbieding. Bedenk dat groenonderhoud ook bijdraagt aan een prettige en veilige werkomgeving.

 

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229 - 210706
De Oude Veiling 4 Postbus 226 1620 AE Hoorn
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@parkmanagementhoorn.nl