Duurzaam ondernemen:

'Samen groeien'

Duurzaamheidsfonds

De algemene doelstelling van het Duurzaamheidsfonds Bedrijventerreinen Hoorn is om ingrepen, die de verduurzaming van de bedrijfspanden en kavels op de bedrijventerreinen HN80 en Gildenweg ten goede komen, met behulp van financiële bijdragen aan vastgoedeigenaren te stimuleren. Hierbij wordt gestreefd naar een significante verbetering van de verduurzaming van de bedrijfspanden en kavels waardoor verbruik van energie en daarmee uitstoot CO2 wordt teruggedrongen.

Aanvragen voor het Duurzaamheidsfonds kunnen worden ingediend tussen 1-2-2017 en 1-12-2017. De uitvoering en inlevering stukken moet uiterlijk 30-9-2018 afgerond en ingeleverd zijn. Voor zover niet het complete subsidiebedrag is uitgekeerd, is het project met een jaar verlengd tot 1-12-2018.

Aanvraagformulier Duurzaamheidsfonds Hoorn V260117

Aanvraagreglement Duurzaamheidsfonds Hoorn V260117

Opleverrapport Duurzaamheidsfonds

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229 - 210706
De Oude Veiling 4 Postbus 226 1620 AE Hoorn
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@parkmanagementhoorn.nl