Duurzaam ondernemen:

'Samen groeien'

Groenaanbesteding Hoorn rond

Onderhoud groenvoorzieningen

Eerder dit jaar hebben de gemeente Hoorn en Parkmanagement Hoorn de bestaande Service Level Agreement voor het groenonderhoud op de bedrijventerreinen met 5 jaar verlengd tot eind 2017. Dit betekent dat Parkmanagement Hoorn, met de gemeente als opdrachtgever, verantwoordelijk blijft voor het groenonderhoud op de bedrijventerreinen

Onderdeel van de overeenkomst is dat Parkmanagement Hoorn de feitelijke onderhoudswerkzaamheden moest aanbesteden. Dit is inmiddels uitgevoerd en wij zijn blij u te kunnen informeren dat onze bestaande partner, de firma Donker uit Opmeer, de aanbesteding heeft gewonnen en dus tot eind 2017 ons groenonderhoud zal uitvoeren.

Graag maken wij u erop attent dat wij ook uw terreinonderhoud kunnen uitvoeren en dat, in combinatie met de onderhoudswerkzaamheden die wij al uitvoeren, de kosten daarvan mogelijk aanzienlijk lager kunnen zijn dan u daaraan nu besteedt. Wilt u hierover meer weten, neemt u dan even contact met ons op voor het opstellen van een aanbieding hiervoor.

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229 - 210706
De Oude Veiling 4 Postbus 226 1620 AE Hoorn
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@parkmanagementhoorn.nl