Duurzaam ondernemen:

'Samen groeien'

KVO-B certificering bedrijventerreinen Hoorn verlengd!

Schoon, heel en veilig. Dat is het doel van de samenwerking tussen brandweer, politie, gemeente en ondernemers in het kader van KVO-B (Keurmerk Veilig Ondernemen -Bedrijventerreinen). Op 31 maart jl. werden de certificaten voor Hoorn 80, De verlengde Lageweg, Westfrisia, De Oude Veiling, Nieuwe Steen, Gildenweg, Dampten, Maelsonstraat en de Van Dedemstraat door MKB Nederland uitgereikt aan burgemeester van de gemeente Hoorn en tevens portefeuillehouder van Openbare Orde.

Op 13 februari 2015 heeft de werkgroep KVO-B Overige Terreinen de audit in het kader van de tweede her-certificering KVO-B Continue Samenwerken succesvol afgerond. Daarmee zijn alle terreinen in Hoorn voorzien van een nieuw certificaat. Deze zijn 3 jaar geldig. De uitreiking van de certificaten vond plaats bij Parkmanagement Hoorn, de uitvoerende organisatie voor het KVO-traject. MKB Nederland complimenteerde de werkgroepen in Hoorn voor de wijze waarop zij samenwerken en het lage incidenten aantal. Samen veiligheid vergroten Het keurmerk geeft aan dat de partners (brandweer, politie, gemeente, ondernemers) gezamenlijk op de bedrijventerreinen structurele maatregelen nemen om de veiligheid te vergroten. De ervaringen met KVO-B bewijzen het succes van deze werkwijze: schade vermindert aanzienlijk en het gevoel van veiligheid neemt in belangrijke mate toe. De komende drie jaar gaan de werkgroepen aan de slag met de uitvoering van de maatregelen uit het plan van aanpak. Het plan van aanpak voor de jaren 2015, 2016 en 2017 staat op de website van Parkmanagement Hoorn. Ook het certificaat is daar te vinden.

KVO Uitreiking certificaten 310315 © Hélène de Bruijn Fotografie

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229 - 210706
De Oude Veiling 4 Postbus 226 1620 AE Hoorn
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@parkmanagementhoorn.nl