Duurzaam ondernemen:

'Samen groeien'

ONDERNEMERSONTBIJT BEDRIJVENTERREINEN WESTFRISIA EN OUDE VEILING OVER POSITIEVE ENERGIE

naamloos
Hoe maken we samen de bedrijventerreinen Westfrisia en Oude Veiling duurzamer? De gemeente Hoorn organiseert samen met Ontwikkelingsbedrijf NHN en de ECWF op dinsdag 18 juni een ondernemersontbijt over duurzaam ondernemen. Alle ondernemers die ondernemen op het bedrijventerrein Westfisia en Oude Veiling zijn welkom bij restaurant Meatagain in Zwaag (De Corantijn 1a) voor een overheerlijk ontbijt.

Verduurzaming van een bedrijventerrein vraagt om een gezamenlijke aanpak. van ondernemers, leveranciers en de overheid.  Tijdens het ontbijt gaan we de kansen en verkennen, om zo samen enthousiasme te kweken voor verduurzaming.

Programma

07.15 uur Inloop met ontbijt

07.30 start diverse presentaties

Presentatie RUD (Barbara Harskamp)

  • Toelichting op opgave energietransitie
  • Wat is het aandeel van bedrijven en wat vraagt de Wet Milieubeheer al

Presentatie ONHN (Nico Meester)

  • Toelichting subsidiemogelijkheden
  • Waarvoor kan deze worden ingezet

Presentatie ECWF (Gerard Fit)

  • Praktijkverhaal over verduurzaming van Hoorn 80

Hi Tech Coatings International (Jacco Nak)

  • Ervaringsdeskundige

08.30 afsluiting ontbijt                                                                                                                                    

Geef je voor 10 juni op via het ontbijt via Olga Zwaan, o.zwaan@hoorn.nl. Ook vernemen we graag eventuele dieetwensen.

Wij hopen u dinsdagochtend 18 juni te mogen begroeten!

Vriendelijke groet,
wethouder Samir Bashara

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229 - 210706
De Oude Veiling 4 Postbus 226 1620 AE Hoorn
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@parkmanagementhoorn.nl