Duurzaam ondernemen:

'Samen groeien'

Parkmanagement Hoorn viert 10-jarig jubileum op 1-8-2016

Hoornse bedrijventerreinen voor 22.000 werknemers liggen er goed bij

Hoorn – Parkmanagement Hoorn zorgt al tien jaar lang dat de Hoornse bedrijventerreinen er netjes en veilig bijliggen. En dat was voor die tijd wel anders. Directeur Gerard Fit over het jubileum: “Er is in dit decennium veel bereikt in het belang van inmiddels 800 bedrijven die op de terreinen zijn gevestigd.”

In september 2006 begon de stichting Parkmanagement Hoorn officieel. De kerntaak van de stichting was en is het schoon, heel en veilig houden van de bedrijventerreinen in Hoorn. Dat dit namens en voor de ondernemers zelf werd geregeld, was de kroon op een jarenlang proces van professionalisering van de bedrijvenverenigingen in Hoorn. Vooral het beveiligen van de bedrijventerreinen werd gezien als een belangrijke taak. Voor de komst van Parkmanagement werd dat gedaan door de Stichting Beveiliging Hoorn, vrijwillig betaald door een paar honderd ondernemers en dat bleek op de lange termijn onhoudbaar. De staat van de bedrijventerreinen was bedroevend; leegstand, vandalisme en criminaliteit. Er moest iets gebeuren.

Fit: “In het begin leunde Parkmanagement nog altijd op de vrijwilligheid en dat knelde. Welwillende ondernemers waren het zat om de rekening te betalen voor de zogenoemde ‘free riders’ die geen cent betaalden aan de collectieve beveiliging.” Het was de invoering van de reclamebelasting in 2009 die aan deze situatie een einde maakte: geld van de ondernemers wordt besteed aan de ondernemers. In principe betaalt iedereen mee. “Zonder de reclamebelasting was de boel geklapt”, zegt Gerard Fit. “Dankzij voortvarend optreden van de gemeente is dat voorkomen.”

Parkmanagement Hoorn 10 jr©Hélène de Bruijn Fotografie--4906 1mb

90% minder incidenten
Dankzij de stabiele inkomsten kon Parkmanagement op alle bedrijventerreinen cameratoezicht realiseren. Dat zorgde ervoor dat het aantal incidenten met 90% afnam. Bedrijventerreinen De Lepelaar, de Oude Veiling, Hoorn 80, Westfrisia, Dampten, Maelsonstraat, Gildenweg en Nieuwe Steen worden allemaal door de jubilaris onderhouden: cameratoezicht, bewegwijzering, bewaking, groenonderhoud en aanvullende diensten ten behoeve van 800 bedrijven (+15%) waar opgeteld 22.000 (dat waren er 18.000) mensen werken.

Lagere verzekeringspremies
De verbeterde kwaliteit op de bedrijventerreinen levert de ondernemers, vastgoedeigenaren, de gemeente en andere stakeholders veel op. “Het betekent dat ook de waarde van het vastgoed stijgt. Alle terreinen zijn dankzij parkmanagent voorzien van het Keurmerk Veilig Ondernemen en daardoor betalen de ondernemers lagere verzekeringspremies. Dat is gewoon netto geld dat de ondernemers terugkrijgen.”

Schaalvergroting en nieuwe diensten
De stichting is in de afgelopen jaren door andere gemeenten benaderd om ook daar Parkmanagement op te zetten. Gerard Fit: “Wij kregen hierdoor de kans om aan schaalvergroting te doen en de overheadkosten over meer activiteiten te verdelen. Dan blijft er netto meer over om te investeren op de bedrijventerreinen. Inmiddels zijn we actief in Medemblik, Wieringermeer en Alkmaar.” Parkmanagement Hoorn houdt zich tegenwoordig met veel meer bezig dan met de kerntaken. Afvalinzameling, het sneeuwvrij houden van bedrijven, groenonderhoud op het eigen terrein en via de Energie Coöperatie West-Friesland het leveren van duurzame energie aan het bedrijfsleven: “Wat we in 10 jaar hebben opgebouwd moeten we in stand houden in het belang van al die bedrijven die per saldo met ons veel goedkoper uit zijn dan als ze het zelf moeten regelen. Dus: op naar de twintig jaar! Tijd voor een feestje is er dus niet echt.”

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229 - 210706
De Oude Veiling 4 Postbus 226 1620 AE Hoorn
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@parkmanagementhoorn.nl