Duurzaam ondernemen:

'Samen groeien'

PM Marowijne

Parkmanagement Marowijne

De Marowijne is het jongste deel van het bedrijventerrein Westfrisia-Oost dat in 2009 is voltooid. Bij de uitgifte van de grond stelde de gemeente de voorwaarde dat de bedrijven zouden toetreden tot de Stichting Parkmanagement Marowijne. Deze stichting dient te zorgen voor een aantal collectieve taken als beveiliging, groenonderhoud en bewegwijzering. Deze taken heeft Stichting Parkmanagement Marowijne uitbesteed aan Parkmanagement Hoorn BV. De ondernemers op de Marowijne hebben ervoor gekozen een aantal van die taken op een hoger kwaliteitsniveau te laten uitvoeren dan gebruikelijk en dragen daar ook zelf de kosten van.

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229 - 210706
De Oude Veiling 4 Postbus 226 1620 AE Hoorn
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@parkmanagementhoorn.nl