Duurzaam ondernemen:

'Samen groeien'

Bestuur en RvA Marowijne

Het bestuur van de Stichting Parkmanagement Bedrijventerrein Marowijne bestaat uit de volgende personen:

De heer J.P.M. Botman (voorzitter)
Marowijne 31
1689 AR  ZWAAG
0229-548500
j.botman@toyota-botman.nl

De heer J.H.J Spiekker (secretaris/penningmeester)
Postbus 1590
1500 AN  ZAANDAM
075-6815000
j.spiekker@bakertillyberk.nl

 

De Raad van Advies van de Stichting Parkmanagement Bedrijventerrein Marowijne bestaat uit de volgende personen:

De heer E. Kerckhaert
Postbus 20
1689 ZG  ZWAAG
0229-291500
e.kerckhaert@schoutentechniek.nl

De heer H. Eggink
Postbus 198
1270 AD HUIZEN
0229-206500
hylke.eggink@lidl.nl

De heer J. Hertog
De Marowijne 23
1689 AN  ZWAAG
0229-266742
mjhertog@mjhinternational.nl

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229 - 210706
De Oude Veiling 4 Postbus 226 1620 AE Hoorn
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@parkmanagementhoorn.nl