Duurzaam ondernemen:

'Samen groeien'

Financien: LOF en RB

De collectieve taken van Parkmanagement Hoorn worden middels een uitkering van het Lokaal Ondernemers Fonds (LOF) betaald. De LOF wordt gefinancierd vanuit de opbrengsten van de reclamebelasting (RB).

Parkmanagement Hoorn heeft geen winstdoelstelling. Eventuele overschotten worden direct weer geïnvesteerd in uitbreiding van de dienstverlening en/of een verhoging van de kwaliteit van de bedrijventerreinen en/of verlaging van de kosten voor de collectieve taken.

De collectieve taken worden ieder jaar vastgesteld door de Stichting Parkmanagement Hoorn op voorspraak van de Hoornse Ondernemers Compagnie (HOC). Deze omvatten:

De collectieve beveiliging, uitvoering en management:
Uitgangspunt hierbij is het preventief beveiligen van de terreinen en gebouwen. Ons concept hiervoor gaat uit van een combinatie van fysieke surveillance, cameratoezicht gekoppeld aan de beveiligingssystemen van de bedrijven. Aanvullend hierop een proactieve en preventieve alarmopvolging bij individuele bedrijven door PMH.

Onderhoud van de groenvoorzieningen op de bedrijventerreinen:
Dit omvat het onderhoud van de groenvoorzieningen binnen de openbare ruimte, in opdracht van de gemeente. Het uitgangspunt hiervan is een met de gemeente overeengekomen minimum beeldkwaliteit van de groenvoorzieningen. De uitvoering en het management hiervoor nodig wordt op basis daarvan door de gemeente aan PMH vergoed.

Naast de jaarlijkse uitkering uit het LOF ontvangt PMH van individuele bedrijven betalingen voor aan hen verleende diensten. Dit betreft o.a. het verzorgen van specifieke beveiligingsdiensten, privaat terreinonderhoud en individuele bewegwijzering.

Verordening Reclamebelasting 2015

HOC aanvraag LOF bijdrage 2018

 

 

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229 - 210706
De Oude Veiling 4 Postbus 226 1620 AE Hoorn
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@parkmanagementhoorn.nl