Duurzaam ondernemen:

'Samen groeien'

Wat is Parkmanagement

De doelstelling van Parkmanagement Hoorn is:

Het creëren van toegevoegde waarde op de bedrijventerreinen in Hoorn voor de belangrijkste stakeholders, zijnde de vastgoedeigenaren, de gebruikers en de gemeente.

Dit doen we door:

* Het uitvoeren van collectieve taken w.o.:
* Terreinbeveiliging
* Bebording
* Beheer KVO – trajecten
* Onderhoud groen (beheer kwaliteit)
* Het collectief uitvoeren van taken gericht op individuele bedrijven, o.a.:
* Beveiliging van de panden
*Terreinonderhoud en Winterpakket
* Bemiddeling Energielevering, groen en goedkoop

De opbrengst hiervan is:
– Waardebehoud / verbetering vastgoed
– Voorkomen van achteruitgang / inhaalinvesteringen, nieuwe revitaliseringen
– Economisch vitale bedrijventerreinen met een prima vestigingsklimaat
– Hoge tevredenheid van de ondernemers

Dit alles kan alleen worden gerealiseerd en behouden als vastgoedeigenaren, gebruikers en gemeente binnen Parkmanagement blijven samenwerken.

Wij doen dit vanuit de visie dat Parkmanagement Hoorn, in samenwerking met alle stakeholders, zorgt voor een aantrekkelijk en toekomstbestendig vestigings- en ondernemersklimaat op de Hoornse bedrijventerreinen;

en vanuit de missie dat Parkmanagement Hoorn, door het nastreven van een hoog dienstverlenend gehalte voor de stakeholders, een positieve bijdrage levert aan een optimaal vestigings- en ondernemingsklimaat.

Speerpunten daarbij zijn kwaliteit, veiligheid, bereikbaarheid en aantrekkingskracht voor gevestigde en nieuwe bedrijven.

 

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229 - 210706
De Oude Veiling 4 Postbus 226 1620 AE Hoorn
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@parkmanagementhoorn.nl