Duurzaam ondernemen:

'Samen groeien'

Brandpreventie

Voorkom brand door brandgevaarlijke werkzaamheden.

 

 

Brandgevaarlijke werkzaamheden

Bij iedere onderneming worden reparatiewerkzaamheden uitgevoerd. Bij de ene dagelijks, bij de andere minder vaak. Als deze werkzaamheden brandgevaarlijk zijn, vraagt dit van u als opdrachtgever de nodige voorzorgsmaatregelen om brand te voorkomen. Brandgevaarlijke werkzaamheden behoren namelijk tot de top 5 van de grootste brandoorzaken bij ondernemingen. Verklein de persoonlijke risico’s van uw medewerkers en waarborg de continuïteit van uw onderneming met de adviezen, preventietips en het stappenplan in dit white paper.

Wat zijn brandgevaarlijke werkzaamheden?

Brandgevaarlijke werkzaamheden zijn bijvoorbeeld lassen, slijpen, solderen, afbranden van verf en dakdekken.

Deze werkzaamheden worden bij uw onderneming door derden of door de eigen technische dienst uitgevoerd.

Brandgevaarlijke werkzaamheden zijn riskanter op locatie en in moeilijk toegankelijke ruimten

Branden door lassen of door vergelijkbare werkzaamheden waarbij warmte vrijkomt, ontstaan zelden in de lasserij of in een reparatiewerkplaats. Deze branden ontstaan juist op die plaatsen waar deze werkzaamheden gewoonlijk niet worden uitgevoerd. Brandgevaarlijke werkzaamheden brengen extra veel risico met zich mee in (de buurt van) moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals kruipruimten, ruimten boven verlaagde plafonds, spouwen en daken. Op deze plaatsen is vaak veel brandbaar materiaal aanwezig: houten constructies, isolatiematerialen, stofophoping of afval.

Dakdekkerwerkzaamheden op daken met een brandbare isolatielaag vormen een specifiek risico.

U speelt zelf een rol in de brandveiligheid van uw onderneming

U mag er niet zonder meer van uitgaan dat degene die bij u de werkzaamheden uitvoert altijd op een brandveilige wijze werkt. Vaak vertrouwen deze uitvoerders op hun jarenlange ervaring en zijn daardoor minder alert op brandgevaarlijk situaties. Want het gaat immers altijd goed… Zeker als er sprake is van een verstoring van de productie krijgt de brandveiligheid minder prioriteit. Immers, de onderneming moet draaien. De onderhoudsmonteur wordt geen tijd gegund alle noodzakelijke maatregelen te treffen. ‘Het is maar een kleinigheid,’ redeneert men vaak.

Cijfers

Top 5 brandoorzaken van 2006-2013[1]

 • Brandstichting                                                27%
 • Zelfontbranding/oververhitting                       17%
 • Rook- en roetschade naburige branden        16%
 • Brandgevaarlijke werkzaamheden                 14%
 • Werkzaamheden in keuken                            11%

Stappenplan

Hoe creëert u bewustwording van de risico’s van brandgevaarlijke werkzaamheden?

Maak iemand binnen uw onderneming verantwoordelijk voor de begeleiding van brandgevaarlijke werkzaamhedenHet initiatief om voorzorgsmaatregelen te nemen ter voorkoming van brand door brandgevaarlijke werkzaamheden ligt bij u. Maak iemand binnen uw onderneming verantwoordelijk voor de begeleiding van deze werkzaamheden en voor het uitvoeren van de voorzorgsmaatregelen. U kunt dit zelf doen, maar bijvoorbeeld ook door het hoofd van de technische dienst of een veiligheidscoördinator laten begeleiden.

 • Informeer de uitvoerder van de werkzaamheden over de omstandigheden van de locatie  Zorg ervoor dat de uitvoerder de omstandigheden van de locatie kent waar het brandgevaarlijke werk wordt gedaan. Denk hierbij aan bouwconstructies en de samenstelling van het dak of de gevels. Vertel ook welke goederen er opgeslagen liggen. Bespreek dit altijd, ook als de uitvoerder al eerder werkzaamheden uitvoerde bij uw onderneming. Omstandigheden kunnen immers iedere dag veranderen.
 • Controleer samen met de uitvoerder de locatie van de uit te voeren werkzaamheden. Bedenk met de uitvoerder alternatieven voor de brandgevaarlijke werkzaamheden. Kunnen ze bijvoorbeeld buiten plaatsvinden of kan men lijmen in plaats van lassen? Zo niet, controleer dan de werkplek grondig. Verwijder brandbare goederen en vloeistoffen of dek ze af.
 • Vul samen met de uitvoerder het formulier Brandgevaarlijke werkzaamheden in.  Het invullen van dit formulier is een bewustwordingsproces, een stappenplan dat helemaal doorlopen moet worden om een veilige werksituatie te creëren. Zie het niet als het simpelweg afvinken van een checklist, maar als het invullen van een werkvergunning. Neem de tijd en ga systematisch te werk. Beschouw de locatie als brandgevaarlijk en beoordeel vanuit die invalshoek. Als u het hele formulier hebt doorgenomen, ondertekenen u en de uitvoerder het beiden. Het formulier is maximaal 1 dag geldig. Duren de werkzaamheden langer? Dan vult u het formulier iedere dag opnieuw in
 • Voer een eindcontrole uit na het beëindigen van de werkzaamheden en 1 uur later nogmaals. Voor iedere werkonderbreking (pauze) en aan het eind van de werkzaamheden controleren de uitvoerder en deverantwoordelijke binnen uw onderneming de locatie en de directe omgeving op smeulende resten. Een uur na hetbeëindigen van de werkzaamheden herhaalt u of de verantwoordelijke binnen uw onderneming deze controle. Utekent daarna het formulier brandgevaarlijke werkzaamheden af.

Algemene preventietips:

 • Zoek alternatieven voor brandgevaarlijke werkzaamheden, bijvoorbeeld lijmen
 • Houd bij de bouw van het pand al rekening met het voorkomen van brand; gebruik niet- brandbare materialen.
 • Voer brandgevaarlijke werkzaamheden zoveel mogelijk buiten de gebouwen uit.
 • Geef informatie over bouwconstructies, opgeslagen goederen en de samenstelling van het dak/gevels door aan de uitvoerder
 • Scherm de werkplek met schotten af om te voorkomen dat er vonken bij andere materialen komen
 • Dek brandbare goederen af of haal ze weg.

 [1] Bron; Interpolis

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229 - 210706
De Oude Veiling 4 Postbus 226 1620 AE Hoorn
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@parkmanagementhoorn.nl