Duurzaam ondernemen:

'Samen groeien'

Samenwerking

Parkmanagement Hoorn is opgericht door de Hoornse Ondernemers Compagnie (HOC) als facilitaire organisatie voor het uitvoeren van projecten van de HOC en werkt nu nog nauw samen met de HOC. Het huidge Parkmanagement in Hoorn wordt uitgevoerd in opdracht van de HOC, evenals het project revitalisering De Oude Veiling.

In de loop der jaren is Parkmanagement Hoorn uitgegroeid tot een facilitair bedrijf voor ondernemersverenigingen. De volgende activiteiten worden door Parkmanagement Hoorn uitgevoerd middels management- en uitvoeringsovereenkomsten:

– In opdracht van Ondernemend Alkmaar en de gelieerde bedrijvenverenigingen wordt het parkmanagement op de terreinen Boekelermeer, Beverkoog en Overdie/Laanenderweg uitgevoerd. Deze activiteit is ondergebracht in Park- & Centrummanagement Alkmaar BV.

– In opdracht van Ondernemers Federatie Medemblik en de gelieerde bedrijvenverenigingen wordt het parkmanagement op de terreinen in Medemblik ontwikkeld, m.n. op WFO West. Deze activiteit is ondergebracht in de Stichting Parkmanagement Medemblik.

– In opdracht van de Westfriese Bedrijvengroep (WBG) en de Hoornse Ondernemers Compagnie (HOC) worden alle activiteiten van de Energie Coöperatie West-Friesland uitgevoerd.

– In opdracht van Ondernemend Alkmaar en de Bedrijvenkring Heerhugowaard worden alle activiteiten van het Energie Platform regio Alkmaar uitgevoerd.

-In opdracht van de Coöperatie Parkmanagement Wieringermeer worden alle parkmanagement taken uitgevoerd op het bedrijventerrein Robbenplaat West.

– In opdracht van Parkmanagement Bedrijventerrein Marowijne worden alle parkmanagementtaken uitgevoerd op bedrijventerrein De Marowijne in Zwaag.

– In opdracht van Winkelcentrum Hof van Hoorn worden de administratieve en secretariële taken voor Ondernemersvereniging Hof van Hoorn uitgevoerd.

Bij de uitvoering van de parkmanagement activiteiten werkt PMH op een proactieve manier samen met:

* De Toezichtcentrale van Spyke Security die het cameratoezicht uitvoert;
* De mobiele dienst van Securitas, die de inspectieronden uitvoert evenals de alarmopvolging, de open- en sluitingsronden en inspectie van Brandmeldinstallaties;
* De NVD die de meldkamerdiensten voor alle alarmmeldingen verzorgt;
* Vitasys is de leverancier van de camera’s voor zover het private als het collectieve cameratoezicht;
* Van der Laan Techniek is de vast installateur voor de installatie en het onderhoud van de cameratoezichtsystemen.

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229 - 210706
De Oude Veiling 4 Postbus 226 1620 AE Hoorn
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@parkmanagementhoorn.nl