Duurzaam ondernemen:

'Samen groeien'

Tijdelijk stilleggen werk op aantal locaties N23 Westfrisiaweg

Verschillende media berichten over een meningsverschil tussen provincie Noord-Holland en Heijmans over de uitvoering van de N23 Westfrisiaweg. Dit meningsverschil is inmiddels voorgelegd aan de Raad van Arbitrage van de Bouw.

Tijdens de uitvoering van de wegwerkzaamheden aan de Westfrisiaweg is er een meningsverschil ontstaan tussen de provincie Noord-Holland en Heijmans. Heijmans meent tegen een aantal (financiële) tegenvallers in het project te zijn aangelopen waarvoor zij de provincie als opdrachtgever verantwoordelijk acht. Hierover hebben provincie en Heijmans regelmatig met elkaar gesproken. Deze gespreken leidden er niet toe dat partijen het eens werden over de beantwoording van de vraag wie verantwoordelijk is voor de vermeende tegenvallers in het werk.

wf-weg

Voornamelijk oostelijk deel van de Westfrisiaweg stilgelegd Begin september 2016 heeft Heijmans het meningsverschil voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Aansluitend heeft de aannemer besloten de werkzaamheden op een deel van het tracé stil te leggen. Het betrof in eerste instantie werkzaamheden aan de onderdoorgang bij de Middenweg in Heerhugowaard en in de omgeving van Hoorn en Zwaagdijk. Inmiddels heeft Heijmans medegedeeld dat “wegenbouwkundige werkzaamheden aan het oostelijke deel van de N23-Westfrisiaweg met ingang van 10 oktober tijdelijk zijn stilgelegd”.

Planning en oplevering De provincie wil van Heijmans een planning waaruit eenduidig blijkt wat de gevolgen zijn van de door de aannemer genomen maatregelen. Zodra er meer bekend is over de planning, informeert de provincie de omwonenden en weggebruiker hierover. Wat betreft de openstelling van de weg, houdt de provincie vast aan de contractuele openstellingsdatum van eind 2017. Overschrijding van die datum door de aannemer kan leiden tot een boete.   De provincie blijft het gesprek met Heijmans zoeken om het werk aan de Westfrisiaweg en daarmee de voortgang van het project te scheiden van de arbitragezaak.

Waar wordt gewerkt en waar niet

Viaduct A7: We verrichten nog civiele werkzaamheden nabij de A7 aan het viaduct.
Heerhugowaard: Wel: Wegenbouwkundige werkzaamheden. Niet: Werkzaamheden bij de tunnel aan de Middenweg en Molenweg.
Koggenland: In deze gemeente liggen geen werkzaamheden stil.
Hoorn: Wel: civiele werkzaamheden bij de Strip en Rijweg aan een fietstunnel en viaduct. Niet: Werkzaamheden nabij de kruising Wogmergouw en de ongelijkvloerse kruising bij de Strip en Rijweg
Medemblik: Niet: werkzaamheden nabij de kruising Wogmergouw.
Drechterland: Wel: werkzaamheden aan onderdoorgangen bij de Binnenwijzend en Streekweg. Niet: werkzaamheden bij de kruising Noorderboekert.
Stede Broec: Hier voeren we alleen wegenbouwkundige werkzaamheden uit en die hebben we nu stilgelegd.
Enkhuizen: Hier voeren we alleen wegenbouwkundige werkzaamheden uit en die hebben we nu stilgelegd.

Meer informatie

Op de website www.n23westfrisiaweg.nl vindt u meer informatie over het project. Ook kunt u zich via deze website aanmelden voor de digitale nieuwsbrief, met meer achtergrond- en algemene informatie over het project.   Met specifieke vragen of klachten, kunt u contact opnemen met het servicepunt Wegen en Vaarwegen van de provincie Noord-Holland, op telefoonnummer 0800-0200600, of via e-mail op servicepunt@noord-holland.nl.   De provincie Noord-Holland zorgt met haar partners voor een nieuwe verbinding tussen Alkmaar en Enkhuizen, de N23 Westfrisiaweg. De verbinding verbetert de doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de regio en bevordert de economie en werkgelegenheid. Heijmans bouwt de weg.

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229 - 210706
De Oude Veiling 4 Postbus 226 1620 AE Hoorn
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@parkmanagementhoorn.nl