Duurzaam ondernemen:

'Samen groeien'

Voorkom ondermijning

Criminele netwerken vermengen zich met de bovenwereld door intimidatie, bedreiging, omkoping en chantage. Maar ook subtieler: door infiltratie. En dat heeft gevolgen voor uw onderneming. Zelfs als deze vermenging van de onder- en bovenwereld u als ondernemer niet direct raakt, als het uw buurman raakt, kan het u ook raken!

Op dinsdag 12 december 2017 organiseren het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) en de Provincie Noord-Holland een bijeenkomst over georganiseerde ondermijnende criminaliteit voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf in de gemeente Alkmaar. Zij worden hierbij ondersteund door de gemeente en Ondernemend Alkmaar.

U wordt uitgenodigd om samen met collega-ondernemers en met deskundigen van de lokale overheid van gedachten te wisselen over de noodzaak en de mogelijkheden om het MKB weerbaarder te maken tegen ondermijnende criminaliteit.

Het programma vindt u hier. Vriendelijk verzoek u tevoren aan te melden.

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229 - 210706
De Oude Veiling 4 Postbus 226 1620 AE Hoorn
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@parkmanagementhoorn.nl